Palvelua myymälä ja tilasuunnittelun kaikille osa-alueille

Hyvin suunniteltu kokonaisuus on viihtyisä sekä kaupallinen ja siellä viihtyy asiakkaan lisäksi myös henkilökunta. Vahvuutemme on reipas ja toiminnallinen ote suunnitteluun, positiivinen asenne sekä vahva kokonaisuuden hahmottamiskyky.

Työpöytiemme läpi on kulkenut yli 400 myymälää ja konseptin kehitystyötä, joten kokemusta löytyy myymälä ja tilasuunnittelun kaikilta osa-alueilta. Yhteistyöverkostomme on laaja ja teemme yhteistyötä yli 50 yrityksen kanssa.

TILA- JA MYYMÄLÄ SUUNNITTELU

Suunnittelemme yrityksille toiminnallisesti järkeviä ja visuaalisesti näyttäviä tiloja. Uudistamme yritysten liike-, myymälä- ja toimitilat vastaamaan yrityksen ilmettä ja arvoja. Onnistuneessa suunnitelmassa kaikki osa-alueet on mietitty toiminnan kannalta järkeviksi aina julkisivusta takatiloihin saakka. Myymäläsuunnitelmassa huomioidaan mm. asiakkaan ostopolku ja asiakaskierto sekä logistiset tarpeet. Toiminnallisesti hyvä tila on asiakasystävällinen ja viestii ammattitaidosta. Hyvin suunniteltu kokonaisuus on yhtäaikaa sekä viihtyisä että kaupallinen ja siellä viihtyy asiakkaan lisäksi myös henkilökunta. Lue lisää myymälä- ja apteekkisunnittelustamme.

PROJEKTIN-
HALLINTA:

Hoidamme projektia apunasi sovitun kokonaisuuden mukaisesti jotta voit keskittyä omaan työhösi. Olemme apuna aikataulutuksessa ja työn organisoimisessa sekä autamme tilan valintaan ja vuokrasopimuksiin liittyvissä asioissa. Ole meihin yhteydessä jo silloin, kun vasta suunnittelet mahdolista muuttoa/toimitilan hankintaan ryhtymistä.

2D- ja 3D
SUUNNITTELU

Pohjakuvan avulla tutkimme mm. millä toimenpiteillä tila saadaan tehokäyttöön ja esimerkiksi myymälään lisää tuottavia neliöitä. 2D-pohjakuvassa esittelemme myös tuoteryhmien ja toimintojen sijoittelua sekä asiakkaan ostopolkua.
3D-mallintaminen on tärkein työkalumme. Ohjelman avulla esittelemme asiakkaalle miltä suunnitelma tulee näyttämään kolmiulotteisena jolloin tila on helpompi hahmottaa. Mittasuhteiden ja detailien tutkiminen on helppoa mallinnusta apuna käyttäen ja 3D-mallissa on helppo vaihtaa myöskin materiaaleja ja värejä.

HANKINNAT

Kokoamme projektitiimin ja autamme yhteistyökumppanien valinnassa. Pyydämme suunnitelmiemme avulla tarjoukset toteutuksesta ja autamme hankintojen tekemisessä. Kannattaa tiedustella myös leasing-vaihtoehdoista kalustehankintojen yhteydessä.

ÄÄNIMAAILMA JA AKUSTIIKKA:

Suunnittelutyössä otamme huomioon myös tilan äänimaailmaan liittyvät tarpeet. Toisaalle tarvitaan peittöääntä häivyttämään puheen kuuluvuutta, toisaalla tarve on saada rauhallinen asiakaspalvelutilanne sekä työntekijöille miellyttävä ääni-ympäristö jossa työskennellä. Asiakkaan intimiteettisuojasta huolehtiminen on tärkeä osa laadukasta asiakaspalvelua.

VISUAALINEN ILME

Hallittu kokonaisuus syntyy kun suunnitelmassa huomioidaan myös visuaalinen ilme ja graafiset elementit kuten julkisivu, opasteet ja visuaalit. Määrittelemme kaikki projektissa käytettävät materiaalit, värit ja teemme graafiset työt painovalmiiksi tiedostoiksi saakka. Vahvuutemme on luontainen kokonaisuuden hahmottamiskyky ja siksi palveluntarjuntamme onkin näin laaja.

VALAISTUS-
SUUNNITTELU

Valaistus on tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta ja sen avulla on mahdollista vaikuttaa tunnelmaan ja hyvinvointiin sekäkorostaa että häivyttää haluttuja kohtia. Myymälässä kohdevalaistuksella on tärkeä rooli – se nostaa tuotteet esiin hyllyillä ja avustaa asiakkaan kulkua myymälässä. Suunnittelemme valaistuksen kohdekohtaisesti huomioiden asiakkaan tarpeet sekä budjetin ja toiminnalliset tarpeet.

KALUSTE
SUUNNITTELU

Suunnittelemme kokonaisuuteen soveltuvat kalusteet mittatilaus- työnä ja ohjeistukseksi valmista- jaa varten. Kokonaisuus voidaan luoda myös valmiilla kalusteilla tai asiakkaan vanhoja kalusteita hyödyntäen. Suosittelemme sinun budjettiisi sopivat yhteistyö- kumppanit projektin kaikille osa-alueille.